یادداشت ها

(قرآنی ـ حدیثی ـ فقهی ـ ادبی)

یادداشت ها

(قرآنی ـ حدیثی ـ فقهی ـ ادبی)

یادداشت ها
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۶ مطلب با موضوع «یادداشت های اصولی» ثبت شده است

منشأ الانصراف الی حصة من حصص المعنی الموضوع له اللفظ:

هو الانس الذهنی بحصة معینة من حصص المعنی الموضوع له اللفظ علی انحاء:

1-      1. ان یکون نتیجة لتواجد تلک الحصة فی حیاة الناس و غلبة وجودها علی سائر الحصص خارجا

المدخل

تعتقد العامة ان رسالة الشافعی هی أول کتاب صنف فی أصول الفقه، ومن ثم توالى الأئمة على شرحها، وأصبح علم الأصول علماً مستقلاً عندهم، رتبت أبوابه، و حررت مسائله.

فألفت فیه المؤلفات، وحررت المصنفات، وتشعبت طرق الباحثین فیه إلى طریقتین:

الطریقة الأولى: وهی التی تعرف بطریقة المتکلمین، و هم الشافعیة و الجمهور.

الطریقة الثانیة: وهی التی تعرف بطریقة الفقهاء، و هم الحنفیة.

به نظر می رسد نوعی آشفتگی در این بحث وجود دارد. با این که گونه های امر ارشادی متنوع است اما گاه برخی با در نظر گرفتن تنها برخی از اقسام آن، به دنبال تحلیل و ارائه ملاک برای آن شده اند که طبیعتا جامع و مانع نمی باشد. مثلا برخی با توجه انحصاری به مثال اوامر طبیب، قسمی از اوامر شارع را که به لحاظ شأن هدایتی نباشد (بلکه به عنوان یک انسان عادی صادر گردد) در نظر گرفته و تنها بر اساس آن ارائه ملاک کرده اند.

دریافت فایل استصحاب

این سه فایل، نسخه تصویری با فرمت پاورپوینت از مبحث استصحاب کتاب فرائد الاصول (رسائل) مرحوم شیخ انصاری است.

گرچه فرصت اصلاح محتوایی این نسخه دست نداد، اما شاید به عنوان الگوی تصویری برای مدرسان این مبحث در حوزه ها و نیز دانش پژوهان محترم مفید واقع شود. انشاء الله

متأسفانه فایل شماره دو بسیار ناقص و در حد چند صفحه است.

تکمیل و بازنشر این سه فایل از سوی فضلای حوزوی می تواند گامی مفید در راستای آموزش دیداری این مبحث باشد.

برای دریافت کامل سه فایل بر روی واژه استصحاب در زیر فشار دهید:


استصحاب-بخش اول

استصحاب-بخش دوم

استصحاب-بخش سوم

بُعد مُدرِکه و بُعد مُحَرِّکه در نفس

در نفس انسانی (نفس ناطقه یا روح) دو بُعد یا دو قوه وجود دارد که عبارتند از :

الف) بُعد مُدرِکه

متعلَّق یا مُدرَکات این بُعد (یا قوه) ، همه از یک سنخ نیستند و به لحاظ جهات گوناگون قابل تفکیک و تقسیم است.

مفاهیم گزاره هایی مانند :

«اجتماع نقیضین محال است»

«عدل خوب است»

مدرکاتی هستتند که با وجود تفاوتی که با یکدیگر دارند ، از آن جهت که متعلق به نیروی مدرکه می باشند ، یکسانند.

اقسام الحرمة

اقول: یمکن تقسیم حرمة الشیء الی :

1. الحرمة الذاتیة بمعنی ان ملاک الحرمة فی نفس العمل نحو: الزنا، شرب الخمر، السرقة

2. الحرمة غیر الذاتیة و هی علی نوعین:

الف) الحرمة التشریعیة بمعنی ان ملاک الحرمة فی البدعة، و العمل بنفسه لعدم مشروعیته مصداق للبدعة؛ و مثالها التکتف و صلاة التراویح و ...

ب) الحرمة غیر التشریعیة (الحرمة العنوانیة او التوسیطیة بمصطلحنا) بمعنی ان ملاک الحرمة فی شیء آخر غیر البدعة؛ و العمل بنفسه مصداق لذلک الشیء. و مثالها الافعال التی تعد مصداقا للظلم او معاونة اعداء الدین او الاهانة للدین و المعصومین علیهم السلام او .... .