یادداشت ها

(قرآنی ـ حدیثی ـ فقهی ـ ادبی)

یادداشت ها

(قرآنی ـ حدیثی ـ فقهی ـ ادبی)

یادداشت ها
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب با موضوع «یادداشت های فقهی» ثبت شده است

ترتیب زمانی این جدول برای پژوهشگرانی که قصد استخراج سیر تاریخی موضوعات فقهی را دارند، سودمند است.

دریافت جدول فقهای شیعه

از عوامل اثرگذار در فهم فضای عصر معصومان علیهم السلام، توجه به رخدادهای گوناگونی است که هر یک به گونه ای در ترسیم فضای یاد شده دخیل می باشد. تنظیم گاهشمار مقارن و جامع رویدادها، مدخل پراهمیتی برای این منظور می تواند باشد.

الذی یبدو ان الافطار بعد ان کان حقیقة فی الاکل و الشرب خاصة صار حقیقة ثانویة فی ابطال الصوم. و هذا الاستخدام و ان کان مجازیا فی بادی الامر بعلاقة کونه الاصل فی الافطار- و لکنه بسبب کثرته و شیوعه فقد العنایة الموجودة فی المجاز و اصبح حقیقة.

* الاحتقان و الحقنة فی اللغة:

الذی یمکن الحصول علیه من مراجعة کتب اللغة و مواضع الاستخدام ان «الاحتقان» یاتی باحد معنیین (و ان یظن قویا رجوعهما فی اصل اللغة الی معنی الاحتباس):

1-     احتباس البول؛ یقال : احتقن المریض ای احتبس بوله

2-     ایصال الدواء الی المریض من اسفله (مخرج الغائط) والاسم الحُقْنة (اسم المصدر کالفرقة من الافتراق کما مثل به الطریحی) کما تستخدم الحقنة ایضا فیما یتداوی به فی الاحتقان.